NB! Omanikujärelvalve teenuse osutamine soojustrassi ehitusel.

OÜ Elva Soojus (asukoht Kirde 6, Elva linn, 61506, Tartu maakond, registrikood 10255847, tel 53302310) teeb pakkujatele ettepaneku esitada hinnapakkumus Omanikujärelvalve teostamiseks riigihankele „Elva linna muusikakooli ja sotsiaalmaja soojustrassi ehitus“ (riigihange nr 180012).

Projekti ja seletuskirja projektile saadame kirjalikul nõudmisel e-postiga . Täiendavaid küsimusi saab esitada telefonil või meiliga.

Pakkumusi ootame hiljemalt 27.01.2017 tööpäeva lõpuks.

Omanikujärelvalve ES;