NB! Tähelepanu Tarbijad!

 Kirde tänava katlamaja piirkonnas on täheldatud soojustrassist veekadu. Palume kõigil tarbijail kes märkavad oma objekil midagi kahtlast (üleliigset vett, lekkivat torustikku, auru keldrites), teatada sellest viivitamatult OÜ Elva Soojuse kontaktelefonidel 53302310 või 5206804.

Võib ka teatada e-mailile: info@elvasoojus.ee