Elva linna Muusikakooli ja Sotsiaalmaja soojustrassi ehitus.

 1. Elva linna muusikakooli ja sotsiaalmaja soojustrassi ehitushanke võitis:

  • AS EG Ehitus hanke periood aprill- juuli 2017.

2. Elva linna muusikakooli ja sotsiaalmaja soojustrassi ehituse omanikujärelvalvet hakkab teostama:

  • OÜ Keskkonnaprojekt