Hanked

1. Sõlmitud lepingud Elva linna katlamajade varustamiseks hakkepuiduga perioodil 01. oktoober 2018 kuni 31. mai 2019 alljärgnevate vähempakkumise teinud tarnijatega.
 

  • Leping nr  HP01/08-07-2018   Selmet Invest OÜ
  • Leping nr  HP02/08-07-2018   AS Reinsalu Auto