Tähelepanu Kirde piirkonna tarbijad!

Alates 13.09.2021.a. alustab Kirde katlamaja tööd. Soovijatel on võimalus avada hoone peasiibrid ja töösse lülitada soojussõlme automaatika ja ringluspump.

Leketest palume teavitada telefonil: 53302310 või 5206804.

OÜ Elva Soojus

Comments are closed.