OÜ Elva Soojus on eraõiguslik ettevõte, mille osad kuuluvad 100% Elva vallale. OÜ Elva Soojuse põhitegevus on soojuse tootmine, jaotamine ja müük. Tegevuspiirkonnaks on Elva  linn. Elva linnas on kolm kaugkütte võrgupiirkonda: Nooruse, Kirde ja Supelranna võrgupiirkond.  Elva Soojus  haldab kõigi kolme piirkonna katlamaju ja lisaks veel kahte lokaalset katlamaja. Rohkem infot Elva valla kodulehelt: www.elva.ee


Hakkepuidu hankimine 2022-2023 aasta kütteperioodiks!

OÜ Elva Soojus kutsub Teid osalema 2022-2023 aasta kütteperioodiks vajamineva hakkepuidu koguse hankimisel. Perioodi hakkepuidu kogused on järgnevad:

  • Elva linna katlamajad (3) – 22 000 pm3
  • Rannu aleviku katlamaja – 2900 MWh

Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.05.2022 kell 12.00, pakkumused palume esitada meiliaadressil info@elvasoojus.ee . Hilisemalt esitatud pakkumused hankel ei osale.

Hankedokumentide väljastamiseks palume saata päring meiliaadressile info@elvasoojus.ee .

OÜ Elva Soojus