OÜ Elva Soojus

OÜ Elva Soojus

OÜ Elva Soojus on eraõiguslik ettevõte, mille osad kuuluvad 100% Elva vallale. OÜ Elva Soojuse põhitegevus on soojuse tootmine, jaotamine ja müük. Tegevuspiirkonnaks on Elva  linn ja Rannu alevik. Elva linnas on kolm kaugkütte võrgupiirkonda: Nooruse, Kirde ja Supelranna võrgupiirkond.  Elva Soojus  haldab kõigi kolme piirkonna katlamaju ja lisaks veel kahte lokaalset katlamaja. 2021. aasta sügisel lisandus Rannu aleviku katlamaja. Rohkem infot Elva valla kodulehelt: www.elva.ee