Kliendile

Kliendile

Elva linna võrgupiirkonna hinnakiri

  • Alates 18.12.2023 alaneb Elva linna kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 23,4%, uus müügihind on 64,49 €/MWh.
  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-205, 28.12.2023 on alates 28.12.2023 uus Elva linna VP soojuse piirhind 64,49 €/MWh
  • soojuskandja (trassivesi) – 5,75 €/m3 (kokkulepitud veekasutuse puhul)
  • hindadele lisandub käibemaksuseaduses sätestatud käibemaks.

Rannu piirkonna hinnakiri

  • vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-026, 01.06.2023 on alates 01.07.2023 uus piirhind 79,07 €/MWh
  • soojuskandja (trassivesi) lekete puhul – 5,75 €/m3 (v.a. esmane täitmine)
  • hindadele lisandub käibemaks

Lisaks teostame ka võimalusel kiireloomulisi remondi ja hooldustöid hoonete soojussõlmedes (küttesüsteemi mudafiltrite puhastamine, soojusõlme automaatika seadistuste kontroll, küttevee ringluspumpade vahetus). Teenuste hinnakirja leiab siit.