Kliendile

Kliendile

Vastavalt Elva Linnavalitsuse 30. septembri 2008. a määrusele nr 4 on kehtestatud Elva linna kaugküttepiirkonnas müüdava soojuse kõrgeimad piirhinnad järgmised:

 • füüsilisele isikule isiklikuks tarbeks ja elamu- või korteriühistule 52,28 €/MWh .
 • juriidilisele isikule 56,56 €/MWh .
 • soojuskandja (trassivesi) – 5,75 €/m3 (kokkulepitud veekasutuse puhul)
 • käesoleva määruse sätestatud hindadele lisandub käibemaksuseaduses sätestatud käibemaks.

Teostame ka võimalusel kiireloomulisi remondi ja hooldustöid hoonete soojussõlmedes (küttesüsteemi mudafiltrite puhastamine, soojusõlme automaatika seadistuste kontroll, küttevee ringluspumpade vahetus).

 • töid teostame tunnihinna alusel – 25 €/tund.
 • lisandub kulumaterjali või vahetatud varuosa maksumus.
 • frontaallaaduri kasutamine – 28 €/tund
 • hindadele lisandub seaduses sätestatud käibemaks

Rannu piirkonna hinnakiri

Lähtuvalt Elva Vallavalitsuse ja Elva Soojuse vahel sõlmitud Hankelepingule nr 13-12/52 on Rannu kaugküttepiirkonnas hetkel kehtiv MWh hind järgmine:

 • füüsilisele isikule, elamu- või korteriühistule, juriidilisele isikule 55,11 €/MWh
 • soojuskandja (trassivesi) lekete puhul – 5,75 €/m3 (v.a. esmane täitmine)
 • hindadele lisandub käibemaks

Käesolev hind on kehtiv kuni Konkurentsiamet kooskõlastab uue hinna, peale OÜ Elva Soojuse poolt taotluse esitamist. OÜ Elva Soojus esitab uue hinnataotluse peale Rannu aleviku uue katlamaja lõplikku valmimist.