Kliendile

Kliendile

Vastavalt Elva Linnavalitsuse 30. septembri 2008. a määrusele nr 4 on kehtestatud Elva linna kaugküttepiirkonnas müüdava soojuse kõrgeimad piirhinnad järgmised:

  • füüsilisele isikule isiklikuks tarbeks ja elamu- või korteriühistule 52,28 €/MWh .
  • juriidilisele isikule 56,56 €/MWh .
  • soojuskandja (trassivesi) – 5,75 €/m3 (kokkulepitud veekasutuse puhul)
  • käesoleva määruse sätestatud hindadele lisandub käibemaksuseaduses sätestatud käibemaks.

Teostame ka võimalusel kiireloomulisi remondi ja hooldustöid hoonete soojussõlmedes (küttesüsteemi mudafiltrite puhastamine, soojusõlme automaatika seadistuste kontroll, küttevee ringluspumpade vahetus).

  • töid teostame tunnihinna alusel – 25 €/tund.
  • lisandub kulumaterjali või vahetatud varuosa maksumus.
  • frontaallaaduri kasutamine – 28 €/tund
  • hindadele lisandub seaduses sätestatud käibemaks