Hanked

Hanked

OÜ Elva Soojuse hanked on kättesaadavad https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

Hetkel kehtivad hakkepuidu tarnelepingud:

  1. 01/06/2022. Hakkepuidu tarneleping: Tarnija Selmet Invest OÜ
  2. 02/06/2022. Hakkepuidu tarneleping: Tarnija AS Reinsalu Auto
  3. HP-03/09/2022. Hakkepuidu tarneleping: Tarnija AS PK Oliver