Tähelepanu tarbijad!

Tähelepanu tarbijad!

Soojusenergia uus piirhind Elva linna võrgupiirkonnas on 84,17 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Piirhinna muutmise aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7-3/2022-233, 18.11.2022.

Vaata lisaks: Konkurentsiamet

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

NB! Rannu võrgupiirkonnas uus piirhind.

Tulenevalt hakkepuidu hinna langusest kehtib alates 01.06.2022 Rannu kaugküttevõrgus uus soojusenergia müügihind 79,07 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia uus piirhind Rannu võrgupiirkonnas on 79,07 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Piirhinna muutmise aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7-3/2023-076, 01.06.2023.

Comments are closed.