Tähelepanu tarbijad!

Tähelepanu tarbijad!

Tulenevalt hakkepuidu hinnatõusust kehtib alates 18.12.2022 Elva linna kaugküttevõrgus uus soojusenergia müügihind 84,17 €/MWh.

Kuni 17.12.2022 kehtib senine müügihind 52,28 €/MWh elanikonnale ja 56,56 €/MWh asutustele. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia uus piirhind Elva linna võrgupiirkonnas on 84,17 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Piirhinna muutmise aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7-3/2022-233, 18.11.2022.

Vaata lisaks: Konkurentsiamet

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Rannu võrgupiirkonna info.

Tulenevalt hakkepuidu hinnatõusust kehtib alates 28.11.2022 Rannu kaugküttevõrgus uus soojusenergia müügihind 99,44 €/MWh. Kuni 27.11.2022 kehtib senine müügihind 55,11 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia uus piirhind Rannu võrgupiirkonnas on 99,44 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Piirhinna muutmise aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7-3/2022-174, 27.10.2022.

NB! Kodutarbijad

Vastavalt majandus-ja taristuministri määrusele kompenseeritakse kaugkütte kodutarbijale 80 EUR/MWh (käibemaksuta) hinda ületav soojuse kulu 80 protsendi ulatuses. Hüvitusperiood kestab 1. oktoobrist 2022 kuni 31. märtsini 2023 tarbitud energia eest väljastatud arvetel.

Comments are closed.